Login

Bachelor of Education (Teaching Malay Language in Primary School) (R-DL/145/6/0096) MQA/FA1635 08/22

Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah) dengan Kepujian yang ditawarkan oleh Pusat Pendidikan dan Sains Kognitif, Asia e University (AeU) bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan kandungan dan pedagogi di kalangan guru-guru sekolah rendah untuk menjadi guru siswazah Bahasa Melayu. Program ini juga menawarkan peluang untuk merangsang intelek guru-guru sekolah rendah yang sedang berkhidmat untuk mencerminkan amalan profesional mereka dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Mereka akan mendapatkan perspektif teori dan praktikal bagi pengajaran abad ke-21 dan belajar bagaimana untuk menyokong pelajar dalam pembelajaran mereka.

Download Brochure

SYARAT KEMASUKAN

Kemasukan Umum:

 • Tahap STPM / ‘A’ Level atau kelayakan yang setaraf dengan sekurang-kurangnya Gred C (PNGK 2.0) dalam dua (2) subjek; ATAU
 • STAM (Gred Jayyid); ATAU
 • UEC dengan sekurang-kurangnya Gred B dalam lima (5) subjek; ATAU
 • Program Matrikulasi / Asasi dari mana-mana IPTA / IPTS / Institusi yang diberi kuasa untuk menawarkan program asasi dengan PNGK 2.00; ATAU
 • Diploma dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00; ATAU
 • Lain-lain kelayakan yang setaraf dan diiktiraf

Keperluan Kompetensi Bahasa Inggeris (untuk Pelajar Antarabangsa):

 • Skor minimum untuk TOEFL PBT 410-433 / TOEFL IBT 34-40 ATAU skor minimum 5.0 untuk IELTS ATAU Pearson Test Bahasa Inggeris PTE 36 ATAU Cambridge English Advance (CAE) 160 ATAU Cambridge English: Proficiency (CPE) 180 ATAU Malaysian University English Ujian (MUET Band 3).
 • Mana-mana pelajar antarabangsa yang berasal dari negara yang menggunakan Bahasa Inggeris sebagai Bahasa rasmi atau dari institusi akademik yang menggunakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar, kebiasaannya akan dikecualikan daripada syarat-syarat dan keperluan di atas.

Saluran Kemasukan Fleksibel:

Kemasukan menerusi Akreditasi Pengalaman Pembelajaran berasaskan Pengalaman Terdahulu (APEL):

 • Minimum 21 tahun pada tahun permohonan
 • Mempunyai pengalaman kerja yang berkaitan
 • Lulus ujian dan penilaian APEL

 

FAKTA PROGRAM

Mod Pembelajaran

Separuh Masa
Talian Sepenuhnya
Pembelajaran Teradun (Dalam talian dan tutorial)

Tempoh 4 Tahun 4 Bulan (13 Semester)
Kekerapan Tutorial Sekali dalam sebulan (pada hujung minggu)
Penilaian

Tugasan – 60%

Peperiksaan Akhir – 40%

MQA Accreditation FA1635
Programme Code (R-DL/145/6/0096) MQA/FA1635 08/22

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir program ini, pelajar harus:

 • Meningkatkan tahap pengetahuan dalam pengajaran mata pelajaran bahasa serta membangunkan kebolehan pemikiran kritikal & penyelesaian masalah secara kreatif pelajar
 • Mengukuhkan kemahiran pengajaran utama guru-guru Bahasa Melayu di sekolah dengan menggunakan kaedah inovatif, strategi dan teknik mengikut keperluan semasa
 • Menggalakkan penyelidikan tindakan dan mengaplikasikan kemahiran menyelesaikan masalah di dalam kelas
 • Melahirkan guru yang dapat memenuhi keperluan pembelajaran abad ke-21, khususnya penggunaan kaedah pengajaran yang inovatif, teknologi dan media baru

MATA PELAJARAN

Teras

 • Falsafah Pendidikan 
 • Pembangunan Kurikulum
 • Peningkatan Profesionalisme Guru
 • Kanak-kanak Berkeperluan Khas
 • Pertumbuhan & Perkembangan Kanak-kanak
 • Teknologi Instruksional dan Bahan Pembelajaran
 • Psikologi Pendidikan
 • Aktiviti Kokurikulum
 • Kaunseling di Sekolah
 • Model dan Strategi Pedagogi
 • Sekolah & Masyarakat
 • Penilaian & Ujian di dalam kelas

Kursus Wajib Elektif

 • Sejarah Dan Perkembangan Bahasa Melayu
 • Pengantar Linguistik
 • Psikolinguistik
 • Sosiolinguistik
 • Fonetik Dan Fonologi
 • Semantik Dan Peristilahan Dalam Bahasa Melayu
 • Metodologi Bahasa Melayu
 • Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah
 • Pengajaran Kemahiran Menulis Dalam Bahasa Melayu
 • Pengajaran Kemahiran Mendengar Dan Bertutur dalam Bahasa Melayu
 • Pengajaran Kemahiran Membaca Dalam Bahasa Melayu
 • Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer
 • Penilaian Bahasa Melayu Sekolah Rendah
 • Kesusasteraan Melayu
 • Penyelidikan Dalam Bilik Darjah 1
 • Penyelidikan Dalam Bilik Darjah 2
 • Praktikum

Kursus Elektif

 • Pengenalan Kepada Pendidkan Moral
 • Metodologi & Strategi Mengajar Pendidikan Moral
 • Pentaksiran dalam Pendidikan Moral
 • Isu & Trend Dalam Pendidikan Moral

Pengajian Umum

Untuk Pelajar Malaysia Sahaja:

 • Tamadun Islam dan Asia Hubungan Etnik
 • Hubungan Etnik
 • Etika Perbandingan
 • Penulisan Akademik
 • Projek Tanggungjawab Sosial

Untuk Pelajar Antarabangsa (di Malaysia) sahaja:

 • Penulisan Akademik
 • Etika Perbandingan
 • Projek Tanggungjawab Sosial
 • Pengajian Malaysia 3
 • Bahasa Malaysia untuk Komunikasi 2

Mata Pelajaran Universiti

 • Kemahiran Literasi Maklumat dan Penyelidikan
 • Keusahawanan di Asia

BANTUAN KEWANGAN DAN INSENTIF

Untuk pelajar-pelajar Malaysia dan antarabangsa:

 • Biasiswa Merit untuk pelajar cemerlang
 • 10% diskaun untuk yuran pengajian melalui Skim Kesetiaan Pelajar

Untuk pelajar-pelajar Malaysia sahaja:

 • Diskaun 10% ditawarkan kepada pelajar yang membayar sepenuhnya yuran pengajian tahunan mereka dalam satu pembayaran
 • 50% diskaun yuran pengajian bagi warga emas yang berumur 55 tahun dan ke atas
 • 75% diskaun yuran pengajian bagi individu kurang upaya (OKU)
 • Pengeluaran KWSP
 • Pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN)
 • Pelepasan cukai pendapatan peribadi sehingga RM6,000
 • *Tertakluk kepada terma dan syarat bagi bantuan dan insentif

Terms and conditions apply

 

Last updated: 27/08/2018